ปะการังคืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน และมีกี่รูปแบบ

เมื่อพูดถึงปะการังท้องทะเลแล้ว หลายคนคงให้ความสนใจในเรื่องของสีสันและความสวยที่มีรูปร่างที่แปลกตา ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ปะการังจัดเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่ไม่มีกระดูสันหลัง ซึ่งพวกปลาต่างๆ ใต้ท้องทะเล จัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปะการังจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากในโลกใต้ท้องทะเล เพราะเป็นเหมือนผู้ผลิตและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งงานอาหารเพื่อการเจริญเติบโต แหล่งเพาะพันธ์และวางไข่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยร้ายใต้ท้องทะเลอีกด้วย ซึ่งปะการังแล้วจะเจริญเติบโตเฉพาะพื้นที่เขตร้อนเท่านั้น หรือเป็นพื้นที่ใกล้เขตร้อน โดยมีอุณหภูมิของน้ำไม่ต่ำกว่า 18 องศา ซึ่งประเทศไทยจัดเป็นประเทศเขตร้อน จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไม่ใต้ท้องทะเลของประเทศเรานั้นถึงมีปะการังที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าที่ใดที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ก็จะต้องมีเหล่าสัตว์น้ำทะเลที่มีความสวยงามและแปลกตาต่างๆ เข้ามาอาศัยจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น เกาะสิมิลัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่มีความสวยงามมากระดับโลก ทำให้ชาวยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่เขตหนาว ต้องเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ประเทศไทยเราเป็นจำนวนมาก เพราะแน่นอนว่าประเทศของเขาไม่มีนั่นเอง สำหรับสัตว์น้ำปะการังเปรียบเสมือนทุกๆ สิ่งใต้ท้องทะเล Read More …