ตั้งunder-the-surface-courir-au-femininแต่มนุษย์ถือกำเนิดขึ้นมาเป็นระยะเวลาหลายศตวรรษ ท้องทะเลต้องประสบปัญหาภัยคุกคามต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะทั้งจากธรรมชาติ หรือจากน้ำมือของมนุษย์ โดยเฉพาะการทำประมงทางด้านพาณิชย์ ส่งผลให้ทรัพยากรทางทะเลลดลงจนเกือบจะถึงช่วงวิกฤต ด้วยเหตุนี้ในช่วงเวลากว่า 10 ปีที่ผ่านมา มนุษย์จึงพยายามหาทางฟื้นฟูแก้ไขทรัพยากรให้ดีขึ้น

โดยสถานการณ์ทางทะเลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา พบว่าทรัพยากรที่มีความสำคัญทางธรรมชาติลงดลงอย่างน่าใจหาย เพราะมีการทำประมงเกิดขึ้นมาอย่างล้นหลามบวกกับการจัดการไม่มีคุณภาพ คือปราศจากกฎกติกา จับตามใจอยาก คนทำประมงจำนวนมากมีฐานะดีขึ้นไปจนถึงร่ำรวย เมื่อชาวบ้านคนอื่นๆ เห็นดังนั้นจึงทำตามบ้าง สุดท้ายแล้วคนทำประมงจึงล้นตลาดเต็มไปหมด สัตว์น้ำทั้งหลายก็โตไม่ทัน รวมถึงทรัพยากรในด้านอื่นๆ ก็ฟื้นฟูไม่ทันเช่นเดียวกัน ปริมาณของสัตว์น้ำจึงลดลงอย่างตกใจ ซึ่งเป็นผลมาจากกฎหมายอันควบคุมไม่ได้ หากแต่ในภายหลังก็ได้มีการปรับปรุงกฎหมายแล้ว

ต่อมาหลังจากปรับปรุงข้อกฎหมายที่มีความสำคัญแล้ว การอนุรักษ์ฟื้นฟูก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเช่นเดียวกัน เช่น การสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเล หรือปะการังเทียมให้เป็นบ้านหลังใหญ่ รวมทั้งเป็นสถานที่ป้องกันภัย, แหล่งอาหาร และสถานที่เพาะพันธ์ของสัตว์น้ำทั้งปวง โดยการเพาะพันธ์ปะการังของจริงนั้น มีทั้งความยาก โตช้า ใช้ระยะเวลานาน ด้วยเหตุนี้การอนุรักษ์ปะการังที่มีอยู่จึงมีความสำคัญมาก และต้องทำควบคู่ผสมผสานไปกับการสร้างปะการังเทียม

จุดประสงค์ของการสร้างปะการังเทียม

  • ปกป้องพื้นทะเลจากเรือประมงบางชนิดไม่ให้เข้ามาใกล้ เช่น เรือประมงขนาดใหญ่ หรือ เรืออวนลาก เป็นต้น
  • เป็นบ้านของสัตว์ทะเล รวมทั้งใช้เป็นแหล่งวางไข่ ทำให้สัตว์น้ำมีแหล่งเพาะพันธ์ต่อไปในอนาคต
  • เป็นแหล่งประมง ของชาวประมงพื้นบ้าน

จากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่ พบว่ามีนิมิตรหมายอันดี เนื่องจากมีสัตว์น้ำเพิ่มมากขึ้น และมีเต่าเข้ามาอาศัยอยู่ในปะการังเทียมด้วย ทางด้านชาวประมงเองก็แสดงความรู้สึกดีใจอย่างเห็นได้ชัด เพราะสัตว์น้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น หากแต่สิ่งที่ต้องพัฒนาในภายภาคหน้า คือ มีการจับปลาอันมีคุณภาพ จับสัตว์น้ำมาใช้ได้อย่างคุ้มค่า

นอกจากนี้ด้วยความที่ท้องทะเลมีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล คงไม่สามารถทำเยอะได้จนเต็มทะเล จึงจะมีการปล่อยปะการังเทียมตามจุดอันเหมาะสมและมีความสำคัญเท่านั้น หลังจากวางปะการังเทียมลงไปก็ต้องมีการติดตามผลงานต่อว่า มีปลาเยอะขึ้นหรือไม่ ระบบนิเวศเกิดการเปลี่ยนแปลงรึเปล่า รวมทั้งประชาชนสามารถต่อยอดหารายได้ ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นหรือไม่

sbobetclub_