ปกป้องผืนมหาสมุทรของเรากู้วิกฤตเพื่อนการฟื้นฟู

โลกในยุคปัจจุบันที่มีน้ำทะเลกินพื้นที่กว่า 3 ใน 4 ของโลกทั้งหมดต้องยอมรับว่าเวลานี้เรากำลังเข้าสู่ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับมหาสมุทรอย่างจริงจังเข้าให้แล้ว หลักใหญ่ใจความที่ทำให้เวลานี้ปัญหาเกี่ยวกับมหาสมุทรเกิดขึ้นกับโลกของเราก็มาจากฝีมือของคนที่กำลังทำลายมันลงไปอย่างช้าๆ ส่งผลให้เวลานี้การปกป้องผืนมหาสมุทรและการกู้วิกฤตเพื่อการฟื้นฟูสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลกลายเป็นสิ่งเร่งด่วนที่จำเป็นต้องหาผู้รับผิดชอบและผู้เริ่มต้นการกระทำดังกล่าวให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด ไม่อย่างนั้นเร็วๆ นี้ท้องทะเลของเราจะต้องกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่หาวิธีแก้ไขได้ลำบากยิ่งกว่าเดิมแน่นอน

เรียนรู้เพื่อปกป้องผืนมหาสมุทรและการกู้วิกฤตเพื่อการฟื้นฟู

ตั้งแต่อดีตเรื่อยมาทะเลมีความสำคัญที่ทำให้มนุษย์เรายังคงมีชีวิตรอดสืบเผ่าพันธุ์มาจนปัจจุบันนี้ แต่ด้วยการบริหารจัดการรวมไปถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่ผ่านมากลับไม่ได้ให้ความสนใจอะไรกับมหาสมุทรทั้งสิ้น สนใจแค่ว่าต้องทำอย่างไรเพื่อให้เกิดความสะดวกสบายกับมนุษย์เรามากที่สุด ส่งผลให้ทะเลเองก็มีการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยาชนิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ที่สำคัญยังถือว่าเป็นวิกฤตใหม่ไม่เหมือนกับที่ผ่านมา แม้ว่าระบบนิเวศทางท้องทะเลจะมีความสามารถต่อการฟื้นคืนและการแก้ไขปัญหาวิกฤตต่างๆ ทว่าอัตราเร่งรวมไปถึงขนาดด้านการเปลี่ยนแปลงจึงทำให้ท้องทะเลเองยังไม่สามารถปรับตัวได้ทัน มหาสมุทรบนโลกใบนี้มีการเปลี่ยนแปลงช่วงรอบ 50 ปีที่ผ่านมา มลพิษต่างๆ เกิดการปนเปื้อนในท้องทะเลมากขึ้น มีกรดมากขึ้น มีการทำประมงเกินขนาดมากขึ้น ซึ่งการทำประมงเกินขนาดจัดว่าเป็นภัยคุกคามใหญ่หลวงต่อระบบนิเวศวิทยาทางทะเล รวมไปถึงยังเป็นการคุกคามการอยู่รอดของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อาศัยในทะเลอีกด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้การป้องกันปัญหาดังกล่าวรวมไปถึงการพยายามกู้วิกฤตทะเลจึงเป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ต้องใส่ใจให้มากกว่าเดิม ไม่ใช่แค่การมองว่าทะเลเป็นของทุกคนต้องจงทำให้เข้าใจว่าหากขาดทะเลที่ดีไปเมื่อไหร่ สิ่งมีชีวิตต่างๆ บนโลกก็จะขาดใจไปด้วยนั้น

การปกป้องและการกู้วิกฤตที่ง่ายที่สุดก็คือการพยายามไม่ทำสิ่งที่เป็นลงต่อทะเล เช่น ทิ้งขยะ ปล่อยสารเคมี จับสัตว์ทะเลเกินความจำเป็น ทำลายธรรมชาติใต้ท้องทะเล และอื่นๆ อีกมากมายที่ไม่ใช่เรื่องดี นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวันเราก็สามารถช่วยเหลือกันได้หมด เพราะท้องทะเลบนโลกใบนี้ก็คือของทุกคน ทุกคนมีสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของมหาสมุทรไม่ต่างกันเพียงแต่ว่าต้องรู้จักการดูแลเพื่อให้อยู่กับเราไปได้อีกนาน