ปะการังคืออะไร มีความสำคัญแค่ไหน และมีกี่รูปแบบ

coralimportant

เมื่อพูดถึงปะการังท้องทะเลแล้ว หลายคนคงให้ความสนใจในเรื่องของสีสันและความสวยที่มีรูปร่างที่แปลกตา ซึ่งก่อนอื่นต้องบอกเลยว่า ปะการังจัดเป็นหนึ่งสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่ไม่มีกระดูสันหลัง ซึ่งพวกปลาต่างๆ ใต้ท้องทะเล จัดเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง ปะการังจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญมากในโลกใต้ท้องทะเล เพราะเป็นเหมือนผู้ผลิตและที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์น้ำนานาชนิด เป็นแหล่งงานอาหารเพื่อการเจริญเติบโต แหล่งเพาะพันธ์และวางไข่ รวมทั้งยังเป็นแหล่งหลบภัยร้ายใต้ท้องทะเลอีกด้วย ซึ่งปะการังแล้วจะเจริญเติบโตเฉพาะพื้นที่เขตร้อนเท่านั้น หรือเป็นพื้นที่ใกล้เขตร้อน โดยมีอุณหภูมิของน้ำไม่ต่ำกว่า 18 องศา ซึ่งประเทศไทยจัดเป็นประเทศเขตร้อน จึงไม่ต้องสงสัยว่าทำไม่ใต้ท้องทะเลของประเทศเรานั้นถึงมีปะการังที่สวยงาม ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าที่ใดที่มีปะการังอุดมสมบูรณ์ก็จะต้องมีเหล่าสัตว์น้ำทะเลที่มีความสวยงามและแปลกตาต่างๆ เข้ามาอาศัยจำนวนมาก ยกตัวอย่างเช่น เกาะสิมิลัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศไทยที่มีความสวยงามมากระดับโลก ทำให้ชาวยุโรป ซึ่งเป็นพื้นที่เขตหนาว ต้องเข้ามาเยี่ยมชมธรรมชาติใต้ท้องทะเลที่ประเทศไทยเราเป็นจำนวนมาก เพราะแน่นอนว่าประเทศของเขาไม่มีนั่นเอง สำหรับสัตว์น้ำปะการังเปรียบเสมือนทุกๆ สิ่งใต้ท้องทะเล แต่สำหรับมนุษย์ที่เข้ามาชมปะการัง จะมองไปในด้านความสวยงาม สีสันที่หลากหลาย ที่มีรูปร่างที่แตกต่างกัน  จึงทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ต่างสนใจและชื่นชอบในโลกใต้ทะเล

ปะการังเมื่อมีการเจริญเติบโตอยู่ในสถานที่เดียวกัน ก็จะถูกเรียกว่าแนวปะการัง เหมือนดังต้นไม้ในพื้นดิน เพราะถ้ามีต้นไม้เพียงต้นเดียว ก็จะถูกเรียกว่าต้นไม้เท่านั้น แต่เมื่อใดที่มีการรวมตัวกัน ก็จะเรียกว่าป่าในทันที ซึ่งแนวปะการังใต้ท้องทะเล มีหลายรูปแบบดังนี้

1.แนวปะการังริมฝั่ง เกิดจากการสะสมของหินปูน ที่เกิดมาจากโครงสร้างของปะการังแข็งที่ทับถมรวมกัน จนก่อให้เกิดเป็นแนวหินปะการัง ซึ่งมีการแบ่งเขตทั้งหมด 3 เขต คือ

  • ปะการังบริเวณแนวราบ
  • ปะการังบริเวณแนวสัน
  • บริเวณแนวลาดชัน

2.แนวปะการังบนพื้นทราย เป็นปะการังที่อยู่เป็นกลุ่มบนพื้นทราย โดยแต่ละกลุ่มอาจเป็นปะการังโขดใหญ่หรือปะการังชนิดอื่นๆ ก็ได้

3.แนวปะการังบนโขดหิน  เป็นปะการังที่ยึดติดอยู่บนโขดหินใต้น้ำทะเล โดยชนิดของปะการังจะสามารถอาศัยอยู่ได้ ถึงแม้จะต้องปะทะกับกระแสคลื่นที่รุนแรง

4.แนวปะการังอ่อนและกัลปังหา เป็นที่รวมกันระหว่าง ปะการังอ่อน , กัลปังหา และปะการังแข็ง อาศัยอยู่ปนกัน โดยจะอยู่ใต้น้ำทะเลที่มีความลึกอยู่ที่ประมาณ 10-20 เมตร