ปัญหาถุงพลาสติกกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

ถุงพลาสติกถือเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาให้ได้เร็วที่สุดไม่อย่างนั้นนอกจากมันอาจจะสร้างปัญหาให้กับการใช้ชีวิตในโลกของเราแล้วยังสร้างปัญหาต่อสภาวะแวดล้อมต่างๆ ของโลกรวมถึงสิ่งมีชีวิตอื่นๆ บนโลกอีกด้วย โดยเฉพาะสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรที่เวลานี้ปัญหาของถุงพลาสติกกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการเร่งแก้ปัญหาโดยด่วนไม่อย่างนั้นในอนาคตจะยิ่งกลายเป็นปัญหาใหญ่กว่านี้จนเกินรับมือได้อย่างแน่นอน ใครจะไปคาดคิดว่าถุงพลาสติกที่เราใช้งานกันอย่างสะดวกสบายทุกวันนี้จะกลายเป็นปัญหาอันดับต้นๆ ของโลกแห่งทะเลไปเรียบร้อยแล้ว

ปัญหาของถุงพลาสติกกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทร

จากผลการวิจัยเมื่อปี 2015 มีการระบุเอาไว้ว่าพลาสติกในทุกรูปแบบถูกทิ้งลงสู่มหาสมุทรระหว่าง 4.8 – 12.7 ล้านตัน ของทุกๆ ปี หากจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากที่สุดก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินขนาดใหญ่ที่สุดในโลก 48 ลำ โดยแต่ละลำจะมีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 1 แสนตัน ถุงพลาสติกและพลาสติกต่างๆ ที่ว่านี้จะล่องลอยออกไปในมหาสมุทรจากนั้นจะค่อยๆ ไปรวมตัวกันในบริเวณที่มีน้ำทะเลหมุนวนเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นวงกลม ซึ่งถุงพลาสติกทั้งหลายที่ถูกทิ้งลงไปนั้นมีจำนวนไม่น้อยที่กลายเป็นอาหารของเต่าทะเลเนื่องจากเต่าทะเลเหล่านี้เข้าใจว่าถุงพลาสติกคือแมงกะพรุนซึ่งถือว่าเป็นอาหารโปรดของพวกมันประเภทหนึ่ง เมื่อเต่าทะเลเหล่านี้กินถุงพลาสติกเข้าไปก็จะทำให้ไปติดค้างอยู่ในระบบย่อยอาหารของพวกมันจนสุดท้ายนี่ก็คือสิ่งที่คร่าชีวิตเต่าทะเลให้ตายลงอีกวิธีหนึ่งด้วยเช่นเดียวกัน ทว่าหากมองในภาพรวมปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นอีกก็คือถุงพลาสติกต่างๆ ไม่ได้มีการย่อยสลายในระยะเวลาอันรวดเร็วทำให้ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมทางทะเลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสัตว์น้ำในทะเลต้องตายลงปีละกว่าแสนตัวก็มาจากการที่ตัวของพวกมันไปพันอยู่กับถุงพลาสติก หรือสัตว์จำพวกนกทะเลจะอดตายปีละประมาณหนึ่งล้านตัวเพราะพวกมันกินเศษพลาสติกเข้าไปจนทำให้ไปติดค้างในกระเพาะอาหาร ไม่เกิดการย่อย

นอกจากนี้ยังมีผลกระทบทางอ้อมซึ่งกำลังศึกษากันอยู่ว่าส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมหาสมุทรมากขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องของสารเคมีที่ใช้ในการผลิตถุงพลาสติก ซึ่งเมื่อถุงพลาสติกเหล่านี้ถูกปล่อยทิ้งไว้ในทะเลแล้วมีปลามากินเข้าไปสารพิษต่างๆ ก็จะเข้าสู่ตัวปลา เมื่อคนจับปลามากินสารพิษก็จะกลับเข้าสู่ร่างกายคนกลายเป็นปัญหาที่สุดท้ายก็มาเกิดขึ้นกับคนอยู่ดี ดังนั้นปัญหาถุงพลาสติกกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาใหญ่ที่จำเป็นต้องรีบหาวิธีในการแก้ไขโดยด่วนไม่อย่างนั้นจะยิ่งส่งผลกระทบมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอน