ร่วมกันอนุรักษ์มหาสมุทรของเราให้สวยงามตลอดไป

ในอดีตท้องทะเลของเราคือสิ่งที่มีความสวยงามอย่างมาก อุดมไปด้วยสัตว์โลกใต้ท้องทะเลมากมาย เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องปรุงแต่งใดๆ ทั้งสิ้น แต่ความน่าเสียดายก็คือยิ่งโลกของเราพัฒนามากขึ้นไปมากเท่าไหร่โลกใต้ท้องทะเลกับสวนทางมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้นโลกใต้ท้องทะเลกลับค่อยๆ ลดความสวยงามลงเรื่อยๆ ทั้งเรื่องการล่าของมนุษย์ การปล่อยของเสียต่างๆ ลงสู่ทะเลและอื่นๆ อีกมากมาย การพยายามรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ความสวยงามของท้องมหาสมุทรให้อยู่คู่กับเราตลอดไปจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากที่สุด

การอนุรักษ์ความสวยงามของมหาสมุทรเพื่อให้อยู่คู่กับเราตลอดไป

  1. ลดการล่าสัตว์ทะเลพร้อมทั้งลดการทำร้ายท้องทะเล – การล่าสัตว์ทะเลของหลายคนคือสิ่งที่ทำร้ายท้องทะเลอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องของการล่าสัตว์ใกล้สูญพันธ์ทั้งหลาย จำพวกโลมา วาฬ เต่าทะเล และอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องของการทำลายธรรมชาติทั้งสิ้น นอกจากนี้การไปทำร้ายท้องทะเลด้วยการสร้างความเสียหายให้กับปะการังและพืชทะเลอื่นๆ ก็เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ท้องทะเลหมดความสวยงามได้
  2. หยุดการทิ้งของเสียลงสู่ท้องทะเล – โดยเฉพาะพวกโรงงานอุตสาหกรรมหรือเรือเดินประมงทั้งหลายการปล่อยของเสียลงสู่ทะเลคือการทำลายความสวยงามของท้องทะเลโดยตรงชนิดที่อาจบอกได้ว่ารุนแรงสุดๆ เลยก็ได้ เพราะของเสียเหล่านั้นประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ มากมาย เมื่อสัตว์ทะเลได้รับไปก็เกิดการตาย ดังที่เราจะเห็นข่าวบ่อยครั้งเกี่ยวกับการตายจำนวนมหาศาลของสัตว์ทะเลซึ่งมาจากการปล่อยสารเคมีต่างๆ ลงสู่ทะเลแบบที่ตังใจและไม่ตั้งใจก็ตาม
  3. ขยะคือสาเหตุสำคัญ – การทิ้งขยะจำนวนมากโดยเฉพาะพลาสติกที่ย่อยสลายไม่ได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของท้องทะเลทั่วโลก สัตว์หลายจำพวกต้องตายเพราะการกินพลาสติกเข้าไป ขณะที่ทะเลบางแห่งหมดความสวยงามเพราะเต็มไปด้วยพลาสติกและขยะอื่นๆ มากมาย ในเมื่อถังขยะก็มีให้ทิ้งก็ควรเลือกทิ้งในถังขยะดีกว่าการทิ้งลงทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง มันเป็นการทำลายธรรมชาติที่เราอาจคาดไม่ถึง
  4. รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของมหาสมุทร – การบอกให้ทำมันอาจไม่ได้ผล การช่วยรณรงค์ให้เห็นคุณค่าของท้องทะเล เห็นความสำคัญของมหาสมุทรจะช่วยให้ทุกๆ คนเข้าใจเจตนารมณ์อันชัดเจนเกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเลได้ดีขึ้น อย่างน้อยที่สุดก็ทำให้รู้ว่าทะเลมีความสำคัญขนาดไหน

การอนุรักษ์ความสวยงามของมหาสมุทรคือเรื่องสำคัญ เราอย่าพึงแต่เอาประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้จนลืมไปว่าควรดูแลกลับไปด้วยเช่นกัน ไม่อย่างนั้นอาจไม่มีทะเลสวยๆ ให้ได้สัมผัสอีกในอนาคต