วงจรของสิ่งมรชีวิตใต้ท้องทะเล

จะว่าไปแล้ววงจรของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลกใบนี้รวมถึงคนเราเองก็ตามจะมีลักษณะวงจรชีวิตที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตของสัตว์แต่ละสายพันธุ์แม้พื้นฐานของสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ทุกชีวิตจะต้องมีเกิดและตายลงไป แต่ก็อย่างที่บอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับลักษณะของสิ่งมีชีวิตแต่ละประเภทว่าระหว่างที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นจะต้องทำอะไรกันบ้าง สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลเองก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับโลกของเรา เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่สิ่งมีชีวิตในท้องทะเลหมดโลกของเราไปโลกของเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศครั้งใหญ่อย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นอย่างน้อยที่สุดการทำความรู้จักกับวงจรของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองไม่น้อยทีเดียว

ทำความเข้าใจกับวงจรของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล

หากจะว่ากันตามพื้นฐานในความเข้าใจของมนุษย์สิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งอาหาร, แหล่งยา, แหล่งวัตถุดิบ และการส่งเสริมด้านนันทนาการ การท่องเที่ยว อีกด้วย สิ่งมีชีวิตต่างๆ ใต้ท้องทะเลจะช่วยในการกำหนดความเป็นไปต่างๆ ของธรรมชาติ ช่วยสร้างสมดุลให้กับวัฏจักรออกซิเจน นอกจากนี้ยังมีส่วนสำคัญในการกำกับภูมิอากาศของโลกใบนี้อีกด้วย รวมไปถึงสิ่งมีชีวิตจากใต้ท้องทะเลยังช่วยสร้างและปกป้องชายฝั่งได้อีกต่างหาก จะว่าไปแล้วสัตว์ทะเลมีหลากหลายสปีชีส์มากๆ ซึ่งด้วยความมากของพวกมันนั้นก็มีหลายสปีชีส์ที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ ในปัจจุบันเองยังได้มีการศึกษาและได้มีการค้นพบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลกับวัฏจักรที่สำคัญต่อธรรมชาติมากมาย อาทิ วัฏจักรคาร์บอน, วัฏจักรอากาศ และการถ่ายเทของพลังงานผ่านระบบนิเวศ มหาสมุทรถือว่าเป็นบ้านของสิ่งมีชีวิตมามายที่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ แต่ด้วยขนาดที่ใหญ่โตและมีความลึกลับซับซ้อนเป็นอย่างมากของมหาสมุทรส่งผลให้หลายๆ พื้นที่ยังไม่ได้มีการถูกสำรวจกันอย่างจริงจัง ส่งผลให้ทุกวันนี้มนุษย์เองก็ยังไม่สามารถคาดเดาจำนวนหรือสปีชีส์ของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในท้องทะเลได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่กันแน่ 3 ใน 4 ของโลกใบนี้ถูกปกคลุมไปด้วยท้องทะเล ที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ได้มีการศึกษาก็มีอยู่หลากหลายเช่นเดียวกัน

อย่างที่กล่าวไปในตอนต้นว่าวงจรของสิ่งมีชีวิตบนโลกทุกชนิดล้วนแล้วแต่ต้องเกิดมาและตายไป ซึ่งวงจรของสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลก็แทบไมได้มีความแตกต่างกันมากนัก ทว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างก็คือการอยู่อาศัยของพวกมันที่มีความน่าสนใจ สัตว์อย่างโลมาหรือวาฬเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแต่อาศัยในทะเลได้ เป็นต้น หรือปะการังก็ยังคงอยู่กับสัตว์น้อยใหญ่ต่างๆ ได้ สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่น่าค้นหากันต่อไป