อารยธรรมโบราณเมืองใต้ท้องทะเลแอตแลนติก

แอตแลนติส เป็นชื่อในภาษากรีก ซึ่งแปลว่า “เกาะแอตลาส” อันเป็นอาณาจักรโบราณในตำนานที่เพลโต นักปราชญ์ชื่อดังของกรีกยุคโบราณเป็นผู้เขียนบอกเล่าเรื่องราว ซึ่งมีอิทธิพลอย่างสูงต่อแนวคิดของฝั่งตะวันตก

แอตแลนติส เป็นอาณาจักรแห่งอุดมคติที่ถูกสร้างโดยฝีมือเทพเจ้า ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ล้วนมี อัธยาศัยดี มีคุณธรรมสูงส่ง เมืองเต็มไปด้วยความทันสมัยจากเทคโนโลยีอันล้ำยุค กำแพงเมืองถูกสร้างด้วยทองคำแท้ วิหารสร้างจากเงิน มีสินแร่อัญมณีมากมายถูกฝังอยู่ในผืนดิน สัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในเมืองนี้ ล้วนเป็นสัตว์สวยงาม และหายาก หาที่ไหนไม่ได้อีก

จากบันทึกโบราณที่ถูกค้นพบเนื้อหาได้กล่าวถึงแอตแลนติส โดยมันถูกสร้างขึ้นประมาณ 360 ปีก่อนคริสตกาล แปลว่าก่อนคริสตกาลอยู่ห่างจากยุคแอตแลนติสมาอีกประมาณ 900 ปี โดยผู้สร้างเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์ หรือ Demigod ชื่อของเมืองตั้งชื่อตามชื่อบุตรองค์โตของเทพ Poseidon นามว่า Atlas ตัวเกาะถูกล้อมรอบด้วยกำแพง มีการแบ่งผังเมืองออกเป็นวงแหวนเรียงซ้อนกัน 5 วง และสร้างสะพานเชื่อมระหว่างวง การสร้างแบบนี้ทำให้เรือเดินสมุทรขนาดใหญ่สามารถแล่นเข้าไปได้เมืองชั้นในสุด โดยชาวเมืองยังเป็นผู้มีการศึกษา , มีความสามารถด้านการทำสงคราม อีกทั้งมีศีลธรรมประจำใจสูง

แต่สุดท้ายความรุ่งโรจน์แห่งนี้ก็ถึงคราวเสื่อมสลายลง นครแอตแลนติสล่มสลายลงด้วยสาเหตุแท้จริงอันใดไม่มีใครรู้ แต่บางคนก็ว่าเกิดกลียุคมีการสู้รบกันภายในเมือง บ้างก็ว่าสาเหตุมาจามหันตภัยทางธรรมชาติ แต่ถ้าจะให้อ้างอิงบทตามตำนานแล้ว มันเป็นเพราะผู้คนในเมืองเกิดศีลธรรมถดถอย เกิดการแก่งแย่งชิงดี ฉ้อโกง เห็นแก่ตัว ก่อเกิดเป็นพลังงานในด้านลบอย่างอัดแน่น จนทำให้เทพเจ้าทรงเกรี้ยวกราด พร้อมทำลายล้างเมืองทั้งหมดลงด้วยอำนาจของเปลวเพลิง และแผ่นดินไหว ส่วนสถานที่ตั้งดั้งเดิมของเมืองแอตแลนติสนั้น พบความเป็นไปได้หลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยนักประดาน้ำบางคนพบทองในอาณาเขตนั้น , ชายฝั่งตะวันตกของทวีปแอฟริกา รวมทั้งในมหาสมุทรแปซิฟิค , แอตแลนติก และอาร์คติก

โดยงานเขียนหลายๆ เรื่องของเพลโต สร้างอิทธิพลสูงมากต่อแนวคิดของชาวตะวันตกในยุคต่อมา แต่ในเรื่องราวของแอตแลนติสนั้น ไม่มีผู้ใดสามารถหาข้อมูลทางประวัติศาสตร์ ที่บันทึกไว้ก่อนยุคของเพลโตได้เลย เหมือนเป็นการบ่งชี้ให้เห็นว่าเพลโต เป็นผู้แต่งเรื่องราวนี้ขึ้นมาเอง แต่ด้วยความที่เพลโตเป็นถึงนักปราชญ์แห่งยุคและสร้างผลงานที่จับต้องได้มากมาย เพราะฉะนั้นการเขียนเรื่องใดๆ จึงไม่น่าจะแต่งขึ้นมาโดยไร้เหตุผล แต่สุดท้ายแล้วจนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครสามารถค้นหาเมืองแอตแลนติสเจอมาก่อนเลย